Zawody sportowe
W piątek, 21 czerwca uczestniczyłem w zawodach sportowych w Żółwinie. Pogoda była bardzo ładna. Zaczęło się od przywitania wszystkich uczestników zawodów. Potem było przemówienie Pana Burmistrza, a po nim wszyscy złożyliśmy przysięgę Olimpiad Specjalnych. Następnie braliśmy udział w dyscyplinach sportowych, takich jak: boccia, skok w dal, rzut lekarską piłką i bieg na czas.  Po konkurencjach, wręczono zawodnikom plakietki i medale. Była świetna i gorąca zabawa.

Michał Jachimski, 2013-06-24 15:19:15