poprzednie zamknij następne
PROO - PROGRAM ROZOWJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

 

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

 

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita zadania: 490 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Narodowy Instytut Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2021.
Celem głównym zadania jest poprawa infrastruktury, wyposażenie placówek i rozwój personelu realizujących misję Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
W ramach działania planowane są zakupy wyposażenia terapeutycznego i rehabilitacyjnego, prace remontowe, oraz szkolenia.
Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy infrastruktury placówek prowadzących terapię około 450 osób z niepełnosprawnością.
Zaplanowane zakupy zapewnią możliwość podniesienia jakości realizowanych usług i przyczynią się do podniesienia potencjału stowarzyszenia. 
Szkolenia natomiast do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników KSNAW.

 

Działania realizowane będą w poszczególnych placówkach:
1. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Deotymy Warszawa
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Góra Kalwaria
3. Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Karolkowa Warszawa
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek
5. Warsztat Terapii Zajęciowej Piaseczno
6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem
7. Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej
9. Dom Pomocy Społecznej w Brwinów

 

Osiągnięcie celu będzie mierzone podniesieniem potencjału stowarzyszenie i efektywności działań statutowych mających na celu szeroko pojętą integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami.
Dzięki wsparciu PROO poprawi się infrastruktura, wyposażenie i kompetencje pracowników placówek KSNAW. Przyczyni się to do poprawy jakości życia ok 450 osób z niepełnosprawnościami.
Celem szczegółowym zadania zgodnym z PROO 2018-2030 jest wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym Archidiecezji Warszawskiej.

 

Zadania obejmują
1. realizację w postaci zakupów i dostawy wyposażenia, wykonania prac remontowych. W ramach działania zaplanowano zakup:

 • 3 laptopy
 • 2 drukarki
 • krzeseł do pracowni terapeutycznych
 • podnośnika schodowego
 • mebli do szatni
 • tabletów z programami typu Mówik
 • mebli gotowych i wykonanych na wymiar
 • mebli kuchennych
 • testów psychologicznych do diagnozy i terapii
 • sprzęt terapeutyczny do diagnozy i terapii
 • sprzętu kuchennego w tym: zmywarek, kuchni, lodówek
 • szaf chłodniczych
 • krajalnicy
 • pralnic przemysłowych
 • suszarki bębnowej
 • podnośnika typu maxi twin
 • remont łazienki
 • remontu i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjne

2. Realizację w postaci  z szkoleń.
W ramach działania zaplanowano:

 • szkolenia ze stosowania przymusu bezpośredniego
 • szkolenia z komunikacji alternatywnej
 • szkolenia w formie superwizji
 • szkolenia dla kadry
 • szkolenia z metody Tomatisa
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • szkolenia z metody Kids Skills
 • szkolenia z metody Trening Umiejętności Społ.
 • zatrudnienie inspektora ochrony danych os.
 • zatrudnienie specjalisty do PR

Mierzalnym efektem osiągnięcia stopnia założeń projektu będzie:
REZULTAY MIĘKKIE:

 • podniesienie kompetencji pracowników zaangażowanych w terapię i rehabilitację osób z  nie-pełnosprawnościami – przeprowadzenie 10 szkoleń,
 • poprawa jakości wyposażenia ośmiu placówek w których prowadzona jest terapia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami,
 • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami korzystających z działalności KSNAW
 • podniesienie potencjału stowarzyszenia dzięki zatrudnieniu dodatkowych specjalistów, którzy wesprą działania związane z administracją i budowaniem wizerunku stowarzyszenia.

REZULTATY TWARDE:

 • przeprowadzenie prac remontowych/adaptacyjnych w 4 placówkach prowadzonych prze KSNAW
 • realizacja 10 szkoleń dla ok 120 pracowników stowarzyszenia
 • poprawa wyposażenia w 7 placówkach prowadzonych przez KSNAW dzięki wsparciu
 • poprawa dostępności 3 placówek prowadzonych przez KSNAW

 

Działania zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej w 2019 r.:

 • Modernizacja Instalacji Wentylacji Grawitacyjnej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej, przy ul. Błońskiej 46/48.
Modernizacja polegała na zamontowaniu w pomieszczeniach 10 wentylatorów wyciągowych z żaluzjami oraz doprowadzeniu zasilania elektrycznego do wentylatorów. Zrealizowane działanie wpłynęło na poprawę komfortu termicznego w pomieszczeniach, stabilizację temperatury i wilgotności, poprawę jakości powietrza, co przyczyniło się do przeciwdziałania powstaniu zagrzybienia i zmniejszenia kosztów ogrzewania.

Działania zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy KSN AW w Podkowie Leśnej w 2020 r.:

 • Zakup sprzętu do pracowni kulinarnej
Zakup sprzętu do pracowni kulinarnej w postaci zmywarki, chłodziarko - zamrażarki, okapu elektrycznego i kuchni elektrycznej konieczny był ze względu na polepszenie warunków i standardu prowadzenia treningu kulinarnego dla niepełnosprawnych uczestników placówki. Obecny sprzęt poddany został wysokiej eksploatacji, generował wysokie koszty naprawy i nie spełniał swojej roli. Nowocześniejszy sprzęt i lepszy jakościowo przyczyni się do mniejszego zużycia energii i podniesienia standardu placówki.

 • Zakup mebli kuchennych - wykonanie, materiały, dostarczenie i  montaż.
Zakup mebli kuchennych do pracowni kulinarnej, w której prowadzone są treningi kulinarne przyczynił się do podniesienia standardu pracowni i warunków pracy, wpłynął na poprawę estetyki pomieszczenia, zwiększyła się powierzchnia do przechowywania niezbędnego sprzętu, narzędzi kuchennych i produktów spożywczych.


 • Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzatora
Zakup i montaż klimatyzatora był konieczny ze względu na polepszenie warunków pracy i wydajność kadry terapeutycznej oraz ułatwienie funkcjonowania niepełnosprawnym intelektualnie uczestnikom zmagającym się z chorobami współistniejącymi.

2019-11-25 13:27:54 | drukuj
1% dla KSN AW
Współpracujemy